BELGE YÖNETİMİ

Erp Cloudy Belge Yönetimi Modülü, bir işletmenin veya kurumun belge akışını etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olan kritik bir bileşendir. Bu modül, belgelerin oluşturulmasından, düzenlenmesine, depolanmasından, paylaşılmasına ve sonunda imha edilmesine kadar olan süreci kapsar.

İşletmelerin kağıt tabanlı belgelerden dijital ortama geçiş yapmalarına ve bu belgeleri kolayca erişilebilir hale getirmelerine olanak tanır. Aynı zamanda belge güvenliği ve gizliliği açısından da önemli bir rol oynar. Bu modül, iş süreçlerini optimize ederek verimliliği artırır ve hataları en aza indirir. Ayrıca, yasal gereksinimlere uyum sağlama ve denetim izlerini tutma konusunda da büyük fayda sağlar.

Belgelerin dijital ortamda taranmasını, endekslenmesini ve sınıflandırılmasını sağlar. Bu sayede belgeler hızlı bir şekilde aranabilir hale gelir ve gerektiğinde anında erişilebilir. Ayrıca, modül, belgelerin güncel ve geçerli sürümlerini tutmayı kolaylaştırır, böylece her zaman en son bilgilere erişim mümkün olur. İş birliği imkanı da sunarak birden fazla kullanıcının aynı belge üzerinde çalışmasını sağlar ve belgelerin izlenmesi, düzenlenmesi ve onaylanması için akış süreçleri oluşturabilir.