CARİ HESAP YÖNETİMİ

Erp Cloudy Cari Hesap Yönetimi, işletmenin müşteri ve tedarikçileriyle olan finansal ilişkilerini izlemek, kaydetmek ve yönetmek için kullanılan önemli bir iş sürecidir. Bu süreç, işletmenin cari hesaplarını güncellemesini, borçları ve alacakları takip etmesini ve borç alacak ilişkisinden çıkacak sonuçların raporlar alanında gözükebilmesini hedeflemektedir. Cari hesap hareketlerini incelemek için raporlar alanında inceleme yapmamız yeterli olacaktır.

  • ERP Cloudy Cari Hesap Yönetimi, her müşterinin borç ve alacak durumunu ayrı ayrı izler.
  • Her müşterinin hesap hareketleri kaydedilir ve müşteriye ait borç veya alacak miktarları otomatik olarak güncellenir.
  • Satış faturası oluşturulduğunda veya ödeme yapıldığında, bu işlemler müşteri hesaplarını etkiler. Bir müşteri bir ürün veya hizmet satın aldığında, borcu artar; ödeme yapıldığında ise borç düşer ve alacak artar.
  • Her müşteri için hesap özetleri oluşturulabilir. Bu özetler, müşterinin mevcut borç, alacak ve toplam bakiyesini gösterir. Ayrıca, müşteriye ait tüm finansal işlemler ve hareketler bu özetlerde izlenebilir.
  • Belirli bir müşterinin borcu veya alacağı belirli bir seviyeyi aştığında otomatik bildirimler veya uyarılar gönderilmesi sağlanır.