MALİYET YÖNETİMİ

Maliyet muhasebesi oldukça karmaşık, özellikle çok satış kalemi bulunan ya da satış hacmi fazla olan işletmeler için oldukça ciddi bir problem olarak tanımlanabilecek bir işlem. Genel itibariyle her işletmenin farklı maliyet hesaplama sistemleri bulunmakla birlikte belli bir prosedür üzerinden hesap yapılır. ERP Cloudy Maliyet Yönetimi Modülü, size çok hızlı bir şekilde giderleriniz ile gelirlerinizi mukayese ederek kar hesaplayabilme olanağı sunuyor.

Genel yönetim giderleri, stok maliyetleri ve fatura edilen diğer giderlerin satış tutarlarından satın alma maliyetleri de indirilerek hesaplanması Maliyet Yönetim Modülü ile saniyeler sürüyor. Üstelik bunun için muhasebe uzmanı olmanıza da gerek yok. Karmaşık hesapların söz konusu olduğu birçok kalemi maliyet muhasebesini saniyeler içerisinde çıktıları alınan bir işleme dönüştüren uygulama her sektör için kullanılabiliyor.

 

KARLILIĞINIZI ARTIRIN

İşletmeler için karlılık seviyesinin analizi oldukça zor bir hesaplamalar bütünüdür. Zira ürünlerin stok maliyetleri, amortisman maliyetleri, genel yönetim giderleri, reklam ve pazarlama giderleri gibi birçok kalemde harcamalar yapılıyor olmasına karşın, genellikle yalnızca satın alma maliyeti ile satış fiyatı kıyaslaması yapılarak sonuç elde edilmeye çalışılır. Oysa iki işlem arasındaki süreçte birçok farklı gider kalemi söz konusu olduğu gibi, bu giderlerin bir kısmının nominal karşılıkları da olmadığından dikkatten kaçabilir. Esasında zararına yapılmakta olan bir satışın, kara dönüştürülebilmesi için ise mutlaka tüm detayları içeren bir kar/zarar hesaplaması yapılması gerekli ki, ERP Cloudy Maliyet Yönetimi Modülü tam olarak bu işlevi karşılar. Her boyutta işletme için en detaylı özellikleri ile maliyet hesaplama imkânı sunan uygulama ile en hassas hesaplar yapılarak, karlılık hesaplanabilir.

Günümüz koşullarında, düşük kar marjları ve hatırı sayılır giderler söz konusu iken, hassas hesaplar yapmanız gerektiği kuşkusuzdur. Satın aldığınız malın, satışını veya aracılığını yaptığınız hizmetin doğru marjlarla satılıp satılmadığını anlayarak, karlılık odaklı bir fiyat stratejisi geliştirebilir, karlılığınızı artırabilirsiniz. ERP Cloudy Maliyet Yönetimi Modülü; size bu noktada gelişmiş araçları sunar.

 

FONKSİYONLAR

ERP Cloudy Maliyet Yönetimi Modülü, üretimden, satın almaya, stoklamadan, amortisman giderlerine kadar tüm giderleri dahil ederek, her proje için maliyet hesaplaması yapabilmenizi sağlar. Bu noktada uygulamanın, diğer fonksiyonlarında yer alan veri tabanı bilgileriniz hesaba alınabilir veya özel girişleriniz için maliyet hesaplaması yapılabilir. Uygulamanın sizin için sağlayabileceği özelliklerin sınırı, matematiksel sınırlar ile paraleldir. Yani esasında ERP Cloudy maliyet modülü, herhangi bir maliyet hesabını yapabilir.

Maliyet Yönetimi Modülü üzerinden yapacağınız analizlerle, uzun vadeli planlama yapabilir ve mevcut durumda işletmenizin karlılığını görebilirsiniz. İşletmeler için hayati öneme sahip bu işlemler, size ERP Cloudy tarafından standart özellikler dahilinde sunuluyor.

 

GİDERLERİNİN SATIŞLARA DAĞITILARAK NET KARIN HESAPLANMASI

Perakende sektöründe maliyet ve karlılık hesaplaması, birkaç faktörün hesaplanması ile mümkündür. Genel yönetim giderleri, stok giderleri ve pazarlama giderleri perakendecilik ve pek çok mal satışı yapılan işletme için temel maliyet kalemleridir. Satın alma fiyatları ile satış fiyatlarını otomatik olarak tespit eden ERP Cloudy; diğer maliyet kalemlerini tek düzen sistemi üzerinden çekerek maliyetlerinizin belirlenmesini sağlar. Esasında sadece satış yapan işletmelerin, maliyet hesabı için birkaç tuşa basmaları yeterlidir. Hatta yazılım dilerseniz size yıllık karlılık oranlarınızı, bilanço esasında göre hesaplayarak gösterebilir.

Basit hesaplamalar veya detaylı tekdüzen muhasebe sistemine odaklı maliyet muhasebesi hesaplamalarını ERP Cloudy maliyet modülü üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemlerin tamamı evrensel muhasebe hesaplama yöntemlerine uygun ve Türkiye’deki vergi mevzuatı sistemi baz alınarak gerçekleştirilir. Yılsonu hesaplarınızın döküme dönüştürülmesi ve bilançolarınızın anlık olarak oluşturulması gibi uygulamalar da yazılımın bileşenleri arasındadır.