STOK & DEPO YÖNETİMİ

Üretim yapan işletmeler, distribütör ve toptancılar, marketler ve diğer satış yapan tüm işletmelerde stok ve depo yönetimi, iş alanının en önemi etkinliklerinden bir tanesidir. Satışı yapılacak ürünün depolanmasında kullanılan yöntemler, satış etkinliklerini doğrudan etkiler. Deponuzda hangi üründen ne kadar olduğunu bilmiyorsanız, satışı yapamazsınız ya da yapacağınız hatalı satışlar olumsuz geri bildirim haline gelir. ERP Cloudy Stok & Depo Yönetimi, takip ve muhasebeleştirme bakımından ihtiyacınız olan tüm alt yapıyı size bir arada sunar.

  • Gelişmiş teknoloji araçları ile satış yapmak ve kodlama işlemlerini otomasyon biçiminde sürdürmek gibi operasyonları da kapsayan uygulama; her sektör için uygun bir zemin olarak işletmelere sunulmaktadır.
  • Günümüzde el terminalleri ile uyumlu ve barkod okuyucu donanımlara entegre edilebilen gelişmiş yazılımları kullanmak bir seçenek olmaktan öte, bir zorunluluk halini almıştır. Çok sayıda ürünün tek tek el ile sisteme girişinin yapılması yerine, el terminalleri kullanarak ürünleri otomatik olarak sisteme girmenizi sağlayan ERP Cloudy Stok & Depo Yönetimi; aynı zamanda size gelişmiş takip ve raporlama özelliklerini de sunar.
  • Genel mağazalar ve marketler gibi, büyük ambarlar ve depolarda, çok geniş alanlarda depolama yapıldığından, hangi ürünün hangi rafta veya depoda olduğunun bilinmesi gerekir. Stok & Depo Yönetimi Modüllü ile ürünleri koordinatları ile kodlayabilir, ürünlere kolay erişim sağlayabilirsiniz.
  • First in First Out (Fifo) sistemine göre, stoklarınızda bulunan ürünlerin stoklarınıza giriş sırası ile stokları terk etmesini sağlamak için seri no. bazında stok takibi yapabilmenizi sağlayan uygulama bileşeni, Stok & Depo Yönetimi Modülünde standarttır. Giriş esnasında bu şekilde kodlanan ürün; çıkış yapacağında, aynı sıra ile satışa sunulabilir. Kanuni sınırlamaları da bulunan bu uygulama, stoklu çalışılan işletmeler için önemli bir gereksinimdir. Bu alt yapıyı, giriş esnasında ürünleri detaylı biçimde kodlayarak elde edebilirsiniz. Stok & Depo Yönetimi üzerinden terminalleri de kullanarak uygulama kolaylığı sağlanabilmektedir. Tabii sürecin muhasebeleştirilmesi noktasında da yazılım size en gelişmiş araçları sunacaktır.
  • Depodan veya stoktan çıkacak ürünün irsaliye ile sevki kanuni bir zorunluluktur. Bu belgenin oluşturulması esnasında stoktan düşmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemlerini Stok & Depo Yönetimi üzerinden kolayca yapabilmek mümkündür. Depoda bulunan yazıcılara entegre edilecek terminaller ile bu işlemler gerçekleştirilebilmektedir.
  • Satın alınan malların sevk belgeleri olan satın alma irsaliyelerinin sisteme girişi noktasında Stok & Depo Yönetimi panelini kullanarak ürünlerin stoklara doğru biçimde işlenmesini sağlayabilir, dilerseniz uzun vadede girişleri kontrol edebilir ve düzenleyebilirsiniz.
  • El terminalleri, günümüzde stok takibinin önemli bileşenleridir. El terminalleri yazılımları ile ERP Cloudy Stok & Depo Yönetimi Modülü uyumlu olarak çalışabilir. Üçüncü parti yazılımlara kolayca adapte edilebilen sistem, gerekli olması halinde özel yazılımlarla da desteklenebilmektedir. Bu noktada özel projelendirme uygulamaları için destek alabilirsiniz.
  • Barkod; ürün öz konusu olduğunda günümüzde vazgeçilmez bir teknolojidir. Nasıl ki, satış süreçlerinde bu altyapıyı kullanmak zorunluluk ise, stok yönetimi noktasında da barkod otomasyonu gereklidir. Çok geniş alanlar olması gerekmeksizin, ürünlerin evrensel kodları ile stoğa girilmesi ve kolayca takip edilebilmesi için Stok & Depo Yönetimi Modülü barkod otomasyonu altyapısına sahiptir